پرداخت آنلاین وجه

جهت اخذ خدمات دریافتی لطفا ضمن مطالعه شرایط مندرج در زیر ، فیلدهای مربوطه را تکمیل و به درگاه بانکی هدایت شده و عملیات پرداخت را انجام دهید .

       قرارداد بین شما و پرهام گشت پارسیان©

  • شرایط پرداخت قبل از پرداخت وجه مراتب بصورت تلفنی هماهنک گردد و بعد از تایید مبلغ مورد نظر واریز گردد.
  • قوانین و مفررات رزواسیون-کلیه پروازهای موجود در این سیستم شامل قوانین و مقررات هواپیمایی کشوری می گردد.
  • کلیه هتلها و تورهای موجود در این سیستم چارتر بوده و شامل مقررات رزرو هتل و تور سازمان ایرانگردی و جهانگردی می گردد.
  • خریدهای انجام شده توسط این سیستم غیر قابل انتقال به غیر بوده و همراه داشتن کارت شناسایی جهت سوار شدن به هواپیما و یا پذیرش در هتل الزامی می باشد. در صورت عدم تطابق نام مسافر با کارت شناسایی مسافر پذیرش نخواهد شد و مسئولیت آن بعهده خریدار می باشد.

عملیات پرداخت با همکاری بانک ملت انجام می شود.